Oświadczenie o ochronie prywatności

Transnational Giving Europe (“TGE”, “my”, “nas”) przykłada ogromną wagę do ochrony oraz poufności Państwa danych osobowych, jest to dla nas sprawą najwyższej wagi i zobowiązujemy się do przetwarzanie informacji zgodnie z prawem UE i niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy korzystania z naszej strony internetowej https://www.transnationalgiving.eu/, powiązanych z nią stron internetowych oraz naszych usług, w tym na naszej internetowej platformie przekazywania darowizn https://donate.transnationalgiving.eu, i opisuje, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób ich używamy oraz jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw, itp.

TGE pragnie poinformować, że Fundacja King Baudouin (“KBF”), z siedzibą w Brukseli, Belgii jest fundacją użyteczności publicznej koordynującą międzynarodową sieć “Transnational Giving Europe”, dlatego też jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych. Tutaj mogą Państwo znaleźć pełną deklarację prywatności Fundacji King Baudouin.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez TGE

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się do rozpoznawalnej osoby. Gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwo sami nam podają lub te których strony trzecie udzielają nam w kontekście zamówionej przez siebie usługi (np. gdy darczyńca kontaktuje się z nami w celu dokonania darowizny na rzecz wybranej organizacji). Przetwarzamy wyłącznie Państwa dane osobowe

gdzie mamy legalne podstawy prawne, które obejmują zgodę (w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę), umowy, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Panem/Panią (np. do umożliwienia Państwu dokonywania darowizn online za pośrednictwem naszej strony internetowej), obowiązki prawne (np. przechowywanie niektórych kategorii danych osobowych) oraz naszych uzasadnionych interesów (takich jak przekazywanie informacji w związku z Państwa darowizną).

W zależności od usług, o które wnioskują Państwo do TGE, zbieramy różne rodzaje osobistych danych, które oczywiście ograniczamy do tego, co jest ściśle niezbędne do dostarczenia żądanych przez Państwa usług. Możemy potrzebować następujących danych:

– Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje o urządzeniu, takie jak adres IP, systemy operacyjne, w celu administracji systemu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 6.

– Kiedy kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy używać Państwa adresu e-mail i wszelkich informacji, które podali Państwo, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie;

– Gdy składają Państwo wniosek o uzyskanie statusu beneficjenta TGE (po skontaktowaniu się z Państwa krajowym partnerem TGE), możemy zebrać pewne dane osobowe i organizacyjne w celu przeprowadzenia dokładnej analizy tzw. due diligence.

– Gdy dokonują Państwo darowizny online i ubiegają się o ulgę podatkową, gromadzimy dane osobowe, które Państwo podają, takie jak: dane kontaktowe, adres, narodowość, dane dotyczące płatności, szczegóły Państwa darowizny oraz inne informacje, które mogą być wymagane przez prawo w danym kraju (np. kod fiskalny, numer VAT, itp.). Możemy również użyć Państwa adresu e-mail do dostarczenia certyfikatu otrzymania darowizny oraz do celów komunikacyjnych.

2. Przechowywanie Państwa danych osobowych przez TGE

TGE zobowiązuje się do przechowywania Państwa danych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do świadczenia naszych usług w kontekście, dla którego dane te zostały przez nas zgromadzone (np. do momentu rozpatrzenia Państwa wniosku lub zgodnie z zasadami przechowywania danych określonymi przez prawo) i zawsze z uwzględnieniem wymogów prawnych. Po upływie obowiązującego okresu (okresów) przechowywania danych osobowych zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

3. Dostęp stron trzecich

TGE nigdy nie sprzeda ani nie przekaże Państwa danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym oświadczeniu lub jeżeli nie wyrażą Państwo na to wyraźnej zgody. Sytuacje, w których możemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, obejmują również sytuacje, w których możemy udostępniać je osobom trzecim:

– Gdy okaże się to konieczne w kontekście świadczenia naszych usług i/lub ich optymalizacji.

W tym celu TGE zwróci się do stron trzecich, aby wesprzeć nas w dostarczaniu naszych rozwiązań umożliwiających filantropię w całej Europie (w tym do twórców platform i dostawców usług hostingowych, partnerów płatniczych, itp.) Przekazywanie danych odbywa się wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu i jest ograniczone do danych, które są niezbędne dla takich zewnętrznych dostawców do świadczenia usług w naszym imieniu. Te osoby trzecie będą zobowiązane do wykorzystania Państwa danych osobowych tylko wtedy, gdy będą w stanie zagwarantować zgodność z warunkami, które są podobne do tych, które zostały określone w niniejszym oświadczeniu.

– Podlegają one na przykład obowiązkowi ustawowemu,

o jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani, na podstawie nakazu sądowego lub w celu przestrzegania nadrzędnych przepisów prawa i/lub regulacji, lub w celu ochrony i obrony naszych praw;

o w przypadku całkowitej lub częściowej reorganizacji lub zaprzestania naszej działalności, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane nowym podmiotom lub osobom trzecim.

– Udostępnianie danych, które gromadzimy w celu przekazywania darowizn online

Kiedy dokonują Państwo darowizny online, Państwa dane osobowe zostaną zebrane przez krajowego partnera TGE w celu przesłania Państwu certyfikatu wpłaty, o ile taki jest wymagany. Pełna lista partnerów TGE znajduje się na naszej stronie internetowej. Możemy również podzielić się tymi informacjami z wybranym przez Państwa Beneficjentem w celu umożliwienia mu komunikacji z Państwem w związku z Państwa darowizną.

Jeżeli będzie to możliwe, TGE postara się poinformować Państwa z wyprzedzeniem o takich przekazach, chyba że ujawnienie tych informacji podlega ograniczeniom prawnym. Dodatkowo, muszą być Państwo świadomi, że wcześniejsze poinformowanie Państwa nie zawsze jest technicznie możliwe.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na terenie Unii Europejskiej. W przypadku, gdy przetwarzanie danych w kraju trzecim jest niezbędne do dostarczenia naszego rozwiązania, zobowiązujemy się do zapewnienia za pomocą środków umownych lub innych, że dane te zostaną objęte odpowiednim poziomem ochrony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Bezpieczeństwo i poufność

Państwa dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Dlatego też TGE wykorzystuje różne technologie i środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, utratą lub publikacją. Te technologie i środki są regularnie testowane i w razie potrzeby aktualizowane.

TGE współpracuje z wyspecjalizowanym partnerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i wszystkich innych serwerów. Jeśli mimo to dojdzie do jakiegokolwiek incydentu z udziałem Państwa danych, zostaną Państwo o tym osobiście poinformowani w okolicznościach przewidzianych przez prawo.

5. Państwa prawo do prywatności

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa, które dotyczą:

– prawo dostępu – mogą Państwo zażądać potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz informacji o szczegółach ich przetwarzania;

– prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji swoich danych osobowych;

– prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo do tego, aby wszystkie Państwa dane zostały usunięte, gdy np. nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre usługi mogą nie być już dostępne i/lub nie mogą być dłużej świadczone;

– prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – mogą Państwo uzyskać ograniczenie przetwarzania Państwa danych, jeżeli na przykład dokładność Państwa danych wymaga weryfikacji;

– prawo do przenoszenia danych – użytkownik może otrzymać swoje dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je do innego administratora danych;

– prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych – jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy pamiętać, że zgodę tę można w każdej chwili wycofać. Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać naszych biuletynów, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z ich otrzymywania, klikając przycisk “Anuluj subskrypcję” znajdujący się pod każdym z biuletynów/e-maili. Należy pamiętać, że zgoda może zostać wycofana jedynie w celu uzyskania zmian w przyszłości, natomiast takie wycofanie nie ma żadnego wpływu na legalność przetwarzania danych w przeszłości. W niektórych przypadkach możemy mieć prawo, niezależnie od Państwa wycofania się, do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych na innej podstawie prawnej – np. w celu realizacji umowy.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych praw, takich jak prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, może podlegać szczególnym warunkom określonym w przepisach o ochronie danych osobowych.

W przypadku niezadowolenia z naszego sposobu postępowania z Państwa pytaniami i/lub uwagami lub w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu gromadzenia lub wykorzystywania Państwa informacji, prosimy zwrócić uwagę, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do belgijskiego organu ochrony danych osobowych, który jest wiodącym organem nadzorczym TGE.

Mogą Państwo skontaktować się z tym organem poprzez jego stronę internetową: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Zawsze jednak mają Państwo możliwość skontaktowania się z własnym europejskim lub unijnym organem nadzorczym.

6. Polityka Cookie

TGE używa plików cookie, aby ułatwić i uprzyjemnić Twoje przeglądanie strony internetowej oraz aby lepiej dopasować treść do Państwa potrzeb i preferencji. Notatka na temat polityki dotyczącej plików cookie znajduje się na naszej stronie internetowej.

7. Aktualizacje niniejszego oświadczenia o prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, a najnowsza wersja tego oświadczenia jest dostępna na naszej stronie internetowej (https://www.transnationalgiving.eu/privacy-statement).

Będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach i będziemy prosić o Państwa uprzednią zgodę na nowe czynności związane z przetwarzaniem danych, gdy będzie to wymagane przez prawo.

8. Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące gromadzonych danych lub inne pytania związane z ochroną prywatności, mogą Państwo skontaktować się z TGE wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected].

Ostatnia aktualizacja 01/06/2020